Organisatieadvies

Naast de diverse trainingen is Organisatieadvies een speerpunt voor Bureau Beyond. Een combinatie die los van elkaar staat maar ook goed samengaan.

Haalt u het maximale op de meest efficiënte manier uit uw personeel en daarmee uit uw organisatie? Zijn uw medewerkers betrokken en begaan met de organisatie? In veel gevallen is dat niet zo. Bureau Beyond kan hierbij helpen door enthousiast, actiegericht en met succes met u aan de slag te gaan.

Medewerkers

Bureau Beyond spreekt met zoveel mogelijk medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Op de werkvloer zit ongelooflijk veel kennis en ervaring. Daar maken wij dankbaar gebruik van.

Medewerkers waarderen het dat ze hun verhaal en ideeën kwijt kunnen. Ze beschouwen het over het algemeen als een positief signaal dat er geïnvesteerd wordt in het bedrijf.

Zeker als ze kennismaken met de positieve insteek en no nonsense-aanpak van Bureau Beyond. En als ze beseffen dat hun input niet in de bureaula belandt, maar tot concrete acties en verbeteringen leidt.

Directie/Management

Om goed inzicht over het geheel te krijgen, nemen wij graag tijdelijk zitting in het overleg van directie of MT. Wij vormen ons op grond van alle gesprekken en eigen observaties een goed beeld van de verbeterpunten en kan hierdoor op maat een advies maken.

Na afloop van een dergelijk overleg gaan wij gesprek met individuele directie- en/of MT-leden. We bespreken met hen onze waarnemingen en de informatie die we tijdens ons onderzoek hebben verzameld. Zo nodig houden we hen u een spiegel voor. Vaak leidt dit tot individuele coaching of training van directie-leden of MT-leden, of andere leidinggevenden.

Actieplan

Met het verkregen beeld en de opvolgende gedane analyses, vatten we onze bevindingen samen in een overzichtelijk actie- en werkplan met advies en verbeterpunten. Geen dure rapporten die niemand leest, maar een kort overzicht en enkele A4-tjes met actiepunten, ingedeeld in :
– Basisregels en omgangsvormen
– Management en strategie
– Personeel en organisatie
– Managementinformatie en communicatie
In een oogopslag is duidelijk wat de verbeterpunten zijn. Deze pakken we op in een logische volgorde; het eerst die verbeterpunten die het rendement het sterkst en het snelst verhogen.


© 2016 by Annet Noor

Waarom Beyond | Gratis | Trainingen | In het nieuws | Contact